Username:

Password:

Fargot Password? / Help
Numer do antykwariatu

Tag: Wrocław

0

Najstarszy widok Wrocławia

Wśród bogatej ikonografii centralnego miasta dzisiejszego Dolnego Śląska, jeden walor zasługuje na szczególną uwagę. Fakt ten wynika z jego historii, która liczy sobie już ponad pół tysiąca lat, a zaczyna się w roku 1493, a nawet trochę wcześniej.
Wtedy wydawca Anton Koberger i twórca Hartmann Schedel uwieńczyli sukcesem plan wydania pierwszego świeckiego bestselleru w dziejach ludzkośći, to znaczy Kroniki Świata, znanej po łacinie jako Liber Chronicarum. Inkunabuł był tak szczególny ponieważ wcześniej nikt nie zajmował się wydawaniem na tak szeroką skalę i z takim rozmachem edytorskim książek nie poświęconych stricte życiu religijnemu. Od wynalezienia druku około 1455 roku przez Gutenberga i analogicznie praktycznie w tym samym okresie przez paru innych wydawców, eksperymentujących z odlewaniem czcionek powstawały głównie dzieła o tematyce duchowej.
Bogato ilustrowana, opisująca dzieje ziemi od jej stworzenia aż po nastanie (rychłe rzecz jasna) królestwa niebieskiego Welt Chronik była czymś niezwykłym i nowym w swojej epoce. Wszystkie ilustracje wykonane drzeworytniczo w postaci ksylografii przedstawiały cały znany ówcześnie świat. Część z nich ponoć sporządzona nawet pzez samego Albrechta Durera, co jednak nie zostało do dziś potwierdzone.
Swoje miejsce w starodruku znalazła również Polska i jej trzy miasta: Nysa, Kraków i Wrocław, umieszczone w dziele obok siebie i zaraz koło Lubeki. Dziś umieszczamy zdjęcia widoku Wrocławia dostępnego w antykwariacie na specjalne zamówienie, podobnie jak pozostałych dwóch miast.
Ikonografia ta zasługuje na szczególna uwagę, wszak przedstawia najstarsze widoki miast ziem Polski!

Wrocław Schedel antykwariat szczecin Odra widok

0

Stara mapa Śląska

Dolny Śląsk, jeden z najciekawszych obszarów współczesnej Polski, przez wieki należący do naszych zachodnich sąsiadów i przez nich też bardzo dobrze kartograficznie opisany.
Pierwsze mapy oddające bardziej jego symboliczny charakter, będące wyobrażeniami dalekimi od odwzorowania rzeczywistości i siatki kartograficznej znajdziemy przedmiotach antykwarycznych pochodzących z połowy XVI wieku.
Jednak formę przypominającą dzisiejszą mapę zyskuje on w pięknym i bardoz cennym atlasie Johanna Blaeu z Amsterdamu. Złoconym i z pięknymi kartuszami rytowanymi w miedziorycie.
Nie mniej ciekawe są mapy późniejsze, jak ta oferowana dziś autorstwa Johanna Baptisty Homanna z początku XVIII wieku, około 17320 roku.
"Superioris et Inferioris Ducatus Silesiae in suos XVII minores principatus et dominia divisi nova tabvla." - Bo tak brzmi pełna nazwa oprócz mitologicznych postaci obok kartusza z nazwą raczy nas urokliwą miniaturową mapką, a raczej planem Wrocławia, trzymana przez aniołki w prawym górnym rogu. Liczne miasta takie jak: Legnica, Żagań, Wołów, Głogów, Bolesławiec, Zielona góra, Wałbrzych, Jelenia góra i oczywiście Wrocław oraz wiele innych pomniejszych miejscowości i wsi możemy znaleźć na mapie.
Kartograficzno - antykwaryczne dzieło Johanna Homann w oprawie przedstawiające Silesie - Śląsk dostępne do kupienia.

Śląsk Homann stara mapa

Antykwariat Wrocław